Đối Tác

Đối tác hiện tại: Nội thất tứ hưng.

Với 5 xe tải giao hàng ngoài thành và các tỉnh trên cả nước, 3 xe bán tải giao hàng nội thành, 7 xe ba gác chuyên chở các mặt hàng gần vị trí cửa hàng và 2 xe hơi của sếp Tứ Hưng dùng để đi ngoại giao và đào tạo.

Luôn lấy phương châm phục vụ nên các đối tác chiến lược khác hãy cho chúng tôi cơ hội để phục vụ.

Đối tác tiềm năng của công ty cổ phần MOANA, với công nghệ MOANANO

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay vì các bạn đã tìm đúng nơi để hợp tác rồi.

Hotline: 0947 19 6540

Email: sale.moana@gmail.com / minh.tran@cpmoana.com